Veiligheid

veiligheid

Per 1 augustus 2015 ging de Wet Sociale Veiligheid op scholen in. Die wet verplicht schoolbesturen om te zorgen voor sociale veiligheid op hun scholen. De nieuwe wet heeft als doel kinderen en jongeren veilig op te laten groeien en geeft de taken en verantwoordelijkheden voor scholen en leerkrachten aan. Een sociaal veilige school heeft beleid vertaald naar concrete acties op de 6 onderwerpen. 

 

In de bijlagen van het Veiligheidsplan kunt u o.a. vinden:

- Protocollen fysiek, verbaal en psychisch geweld en agressie, discriminatie en        seksuele intimidatie    

- Pestbeleid en pestprotocol    

- Veilig internetgebruik, Cyberpesten en social media  

- Registratieformulier pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele           intimidatie  

- Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen  

- Beleidsplan en protocol ongevallenregistratie