Schooldocumenten

Vanwege bestandsgrote of privacy zijn niet al onze documenten via deze site beschikbaar. Mist u een document, neem dan even contact met ons op. 

 

Verlof aanvraag

In de leerplichtwet staat vermeld dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk, te weten:
•  gewichtige omstandigheden;
•  vakantie onder schooltijd;
•  verlof in verband met religieuze verplichtingen.