Protocollen

Op deze pagina kunt u enkele protocollen vinden die voor onze school van toepassing zijn. Overige protocollen zijn opvraagbaar bij de directie. o.a.

Herfstkinderen

Pestprotocol

Schorsen en verwijderen

Dyslexieprotocol