Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad


In deze raad hebben 3 leerkrachten en 3 ouders/verzorgers zitting. Zij worden voor een periode van 3 jaar gekozen. Alle schoolaangelegenheden worden in deze raad besproken.
De taken en bevoegdheden van de raad staan omschreven in het reglement.
De directie treedt op als adviserend lid.
De vergaderingen zijn openbaar. De agenda en de notulen hangen aan het prikbord. Voor informatie kunt u bij de huidige MR-leden terecht. Zie in de kolom hiernaast.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad


Er is een Gemeenschappelijkemedezeggenschapsraad voor de Stichting Scholengroep Veluwezoom.
Iedere MR kiest daarvoor 2 leden (een ouder en een leerkracht) uit haar midden.
Alle schoolaangelegenheden van gemeenschappelijk belang worden in deze raad besproken.
De taken en bevoegdheden staan omschreven in het reglement.

Het reglement is in te zien bij de directeur.