Aanmelden nieuwe leerlingen

U kunt uw kind op elk moment tussen 0 en 4 jaar aanmelden met een inschrijvingsformulier. Door op de link hieronder te klikken kunt u het formulier downloaden. Voordat u uw kind inschrijft, kunt u een oriënterend gesprek aanvragen bij de directeur. Hij zal u informeren over de organisatie en inhoud van het onderwijs op de Dorpsschool. Vervolgens krijgt u een rondleiding door de school.

Als de school het inschrijvingsformulier heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging toegestuurd. Indien er n.a.v. het inschrijfformulier nog vragen zijn, zal er eerst met u contact gezocht worden. Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u informatie toegestuurd en een uitnodiging van de bouwcoördinator van de groepen 1 en 2 voor een kennismakingsgesprek.