Zorg voor leerlingen

Voor het eerst naar de basisschool...

20180302_101420.jpg

Kinderen kunnen vanaf vier jaar naar de Dorpsschool. Vóór hun vierde verjaardag kunnen kinderen al 10 dagdelen komen wennen, met uitzondering van de maanden juni en juli. De kinderen die in deze maanden juni t/m augustus jarig zijn mogen direct na de zomervakantie hun start maken.

Kinderen die op latere leeftijd binnenkomen op de Dorpsschool, worden geplaatst in de groep waar zij op hun vorige school ook zaten.

Hulp voor kinderen

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 treedt de nieuwe wet ‘Passend Onderwijs’in werking. Iedere bestuur is aangesloten bij een samenwerkingsverband waar de zorgmiddelen van de Overheid verdeeld worden t.b.v. kinderen die extra zorg nodig hebben. Ieder school heeft een zorgprofiel opgesteld, waarin de mogelijkheden van de school beschreven staan. Deze bestaat uit de basisondersteuning, die voor iedere school geldt  en een schoolspecifiek profiel , waarin de school zich onderscheidt.

Voortgang van de ontwikkeling van kinderen meten we via methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen. Hiervoor hanteren we CITO-toetsen en het leerlingvolgsysteem. Zowel kinderen met een vertraagde ontwikkeling als voor meerbegaafde kinderen kunnen we het onderwijsprogramma aanpassen.

De schoolarts houdt een aantal malen per jaar spreekuur op school. Ouders en leerkrachten kunnen hier terecht met vragen over de gezondheid van de leerlingen. Bij logopedische problemen bij kinderen kunnen wij advies inwinnen bij de logopedische dienst van de gemeente Rheden.

De school behoort tot het Samenwerkingsverband "Rheden, Rozendaal en Ellecom'. Hier kan de school terecht met specifieke zorgvragen over leerlingen.