Waar staan we voor?

De Dorpsschool Rozendaal is een openbare school. We willen een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen, ongeacht nationaliteit, ras, politieke of geloofsovertuiging. Ieder kind is uniek en heeft mogelijkheden en talenten.

Onze visie

 • We streven ernaar om elke leerling het maximale resultaat te laten halen binnen een veilige speel- en leeromgeving;
 • We kiezen ervoor om leerlingen van een gelijke leeftijd bij elkaar te plaatsen en te differentiëren binnen de leeftijdsgroep;
 • We stimuleren zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid;
 • We volgen de ontwikkelingen van de leerlingen nauwlettend en proberen daar waar nodig extra aandacht en aangepaste leerwegen aan te bieden.

Schoolklimaat

Om te zorgen dat iedereen het prettig heeft op school, hechten we aan sfeer, veiligheid en respectvol omgaan met elkaar. We doen dit door ‘de 8 die je van elkaar verwacht' centraal te stellen in de school.

 1. Samen hebben we het leuk op school, houd daarom rekening met elkaar.
 2. Gelukkig is iedereen verschillend, anders was het maar een saaie boel.
 3. Iedereen hoort erbij bij ons op school.
 4. Samenwerken en elkaar helpen is fijn.
 5. Denk na voordat je iets doet.
 6. Eerlijk en sportief zijn is belangrijk.
 7. Uitpraten is beter dan uitschelden.
 8. Houd je altijd aan je afspraken.