Ouders en de school

De betrokkenheid van ouders vinden we belangrijk op de Dorpsschool. Een goede samenwerking tussen school en ouders heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind.

Informatie

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de gang van zaken op school gebruiken wij de volgende mogelijkheden:de schoolgids, de nieuwsbrief, de website, het themablad en prikborden.

Contact

Er zijn door het jaar heen verschillende momenten waarop u zowel formeel als informeel contact kunt hebben met het team, zoals rapport - en voortgangsbesprekingen, werkavonden voor feesten en projecten, informatieavond van de groepen en kijkmoment naar aanleiding van een project.

Daarnaast is het altijd mogelijk om met de directie en leerkrachten tussentijds van gedachten te wisselen, door een afspraak te maken met ons.

Medezeggenschap

Er zijn door het jaar heen verschillende momenten waarop u zowel formeel als informeel contact kunt hebben met het team, zoals rapport - en voortgangsbesprekingen, werkavonden voor feesten en projecten, informatieavond van de groepen en kijkmoment naar aanleiding van een project.

Daarnaast is het altijd mogelijk om met de directie en leerkrachten tussentijds van gedachten te wisselen, door een afspraak te maken met ons.