Het team

Directie en Management

De algemene leiding berust bij de directie. U kunt bij de directie terecht voor de inschrijving van uw kind, het aanvragen van extra verlof en voor algemene vragen en/of problemen.

 

Het managementteam op de Dorpsschool bestaat uit Peter de Bruijn (directeur), Willemiek Gerrritsen (intern begeleider), Audrey Teunissen (bovenbouwcoordinator) en Ineke Plant (onderbouwcoordinator).

Groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten hebben de dagelijkse leiding over de groepen. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt over uw kind en over de gang van zaken op school.

 

groep 1/2A: Hilde Bongers

groep 1/2B: Tineke Fabels en Linda de Graaf

groep      3:  Hanny Brouwer en Ineke Plant 

groep      4:  Joke Nuijen en Silvia Lodder

groep      5:  Ankie de Jong en Yvonne Kempink

groep      6:  Lotte Besselink en Yvonne Kempink

groep      7:  Audrey Teunissen en Linda de Graaf

groep      8:  Karen Laseur en Ron Jansen

 

 

 

Ondersteunende medewerkers

Intern Begeleider: Willemiek Gerritsen

Zij bewaakt de kwaliteit van de individuele leerlingenzorg, binnen ons onderwijs.

Ondersteunende leerkracht: Ron Jansen, Yvonne Kempink, Silvia Lodder en Linda de Graaf.

Onderwijs assistent: Aukje Nicolai

 

Administratief medewerker: Marcel Boekholt

 

Voor stagiaires en studenten van verschillende opleidingsinstituten, zoals de SPW- opleiding en PABO, zijn jaarlijks stageplaatsen en werkplekken beschikbaar.