Engels

Meer, beter en vroeger Engels

IMG_7392.jpg

Bij de jongste kinderen ligt het accent op luister- en spreekvaardigheid. De kinderen volgen een deel van het reguliere programma in het Engels. Met liedjes, spelletjes en andere activiteiten verwerven de kleuters letterlijk spelenderwijs Engels. 

In de middenbouw en bovenbouw zal naast de ontwikkeling van de woordenschat en spreekvaardigheid ook aandacht besteed worden aan de lees- en schrijfvaardigheid. Waar dat kan, worden activiteiten en (delen) vakken in het Engels aangeboden.

 

Op onze Dorpsschool wordt al een aantal jaren Engels gegeven vanaf groep 1. Inmiddels heeft de school een kwaliteitsniveau behaald waar het projectbureau "EarlyBird " na een eerste visitatie het predicaat "goed"heeft
gegeven. In september 2015 heeft het projectbureau ons bezocht voor een 2e visitatie.

Begin oktober 2015 ontvingen wij het bericht dat wij met vlag en Wimpel geslaagd zijn voor het kwaliteitskeurmerk Early Bird.

Daar zijn wij als school heel trots op. Niet vreemd ook, want het Early Bird-certificaat is een kwaliteitskeurmerk dat door het bureau Early Bird alleen wordt toegekend wanneer een school voldoet aan een aantal eisen omtrent hun Engelse onderwijs. De school kreeg maar liefst 3 sterren, het hoogst haalbare bij EarlyBird.

 

 

Early Birdie

hilde engels
engelse delegatie
kinderen engels