Wat is Ik, Jij, Wij?

images (2)

‘Ik , jij,wij’ helpt onze leerlingen om zelfbewust te zijn en om goed samen te werken. Het is onze vertaling van ‘Van en voor de samenleving’, een kernwaarde van openbaar onderwijs.

We geven enkele voorbeelden. Met ‘ik, jij, wij’ kunnen onze scholen hun positie in buurt, wijk, dorp of regio, krachtig invulling geven. Ga maar eens met omwonenden het schoolplein opknappen, organiseer een debattoernooi met alle scholen in de wijk of nodig de lokale tv uit bij een talentenjacht met een plaatselijke BN’er.

Het gaat ook over hoe je eigen ouders betrekt bij school, door meer dialoog en meer diepgaande gesprekken. De school is deels ook van hen. Wij staan ervoor open om zaken samen op te pakken. We gaan niet vóór anderen denken, wel samen met anderen oplossingen bedenken. De ‘wij’ betekent dus de teams samen met ouders en leerlingen.

 

Ontstaan 

Hoe is ‘ik, jij, wij’ ontstaan? In 2012-2013 heeft een groep ouders, leerkrachten, directeuren en het college van bestuur nagedacht over de openbare identiteit van de Scholengroep. Zij vormden de ‘Kenniskring identiteit XL’. Zij onderzochten de onderscheidende kwaliteiten van de twaalf scholen en hoe je die kwaliteit concreet kunt zien of merken.

De kernwaarde ‘Van en voor de samenleving’ bleek perfect weer te geven waar openbaar onderwijs en juist ook onze scholengroep anders in kan zijn. Dat vonden alle deelnemers. Daaruit ontstond de inspirerende vertaling ‘Ik, jij, wij.’ De slogan en bijpassend logo zijn juni 2013 gepresenteerd aan de scholen. Ter inspiratie heeft elke school meteen een voorbeeldproject geadopteerd.

 

IK-JIJ-WIJ Vlog 2017